Thực hành:
1. Download Flash_Banner_Maker về máy tính, xả nén rồi chạy ngay không cần cài:
Link download: http://hunghsmn.info.vn/Flassh/Flash_Banner_Maker.rar
2. Chuẩn bị hình ảnh, file nhạc
3. Tiếp theo là các chức năng
- Size and sound: định kích thước và nhạc
- Effect: chọn hiệu ứng nền
- Text and image : thêm những dòng chữ và ảnh , chọn các hiệu ứng chuyển động
- Web links : đặt liên kết cho các ảnh hoặc chữ đến các trang web (Click thử vào các ảnh trong flash trên coi)
- Publish: Đây là bứơc cuói cùng, bấm vào nút này để lưu, có thể lưu dạng file flash (swf) ảnh gif động hoặc phim (avi) Ở đây chương trình còn cho code html , nên lấy để sử dụng khi chèn vào blog hay web site
4. Mò tiếp... để có các chức năng hay khác!

5. Việc còn lại là upload file đã tạo lên một host nào đó để lấy link ( www.dinatour.com.vn)