(CT)- Sáng 22-4-2013, tại TP Long Xuyên (An Giang), hội thảo “Thực trạng và giải pháp phát triển nguồn nhân lực du lịch vùng ĐBSCL” do Cơ quan đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại TPHCM chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang, Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn tổ chức.
Các đại biểu tham dự hội thảo đã thẳng thắn nhìn nhận tuy trong chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, ĐBSCL đã được xác định là 1 trong 7 vùng du lịch trọng điểm của cả nước nhưng đến nay du lịch ĐBSCL vẫn chưa phát huy được thế mạnh, kết quả hoạt động kinh doanh du lịch chưa tương xứng với tiềm năng, thấp hơn mặt bằng chung cả nước và đứng sau hầu hết các vùng du lịch khác. Qua khảo sát, nghiên cứu cho thấy một trong nhiều nguyên nhân kềm hãm sự phát triển hoạt động du lịch vùng ĐBSCL là sự hạn chế về nguồn nhân lực. Chất lượng nguồn nhân lực du lịch của ĐBSCL thấp, cán bộ quản lý và lao động nghiệp vụ phần đông chưa qua đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu về du lịch. Hiện cả khu vực chỉ có một trường đào tạo chuyên về du lịch, một số trường có khoa du lịch như: Đại học Cần Thơ, Đại học An Giang và vài trung tâm đào tạo có mở các chuyên ngành du lịch, khách sạn, nhưng chất lượng đào tạo còn hạn chế nhiều mặt. Sự liên kết đào tạo với các trường du lịch tại TP HCM chưa mang lại kết quả và lợi ích thực sự cho ĐBSCL. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp tại các trường đào tạo về du lịch ở TP HCM trở về tìm việc làm trong ngành du lịch tại ĐBSCL rất thấp. Theo số liệu dự báo của Viện Nghiên cứu phát triển du lịch, đến năm 2015 toàn vùng ĐBSCL cần đến 128.100 người và năm 2020 cần 207.900 người tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp kinh doanh du lịch. Nhưng tính đến hết năm 2012, toàn vùng chỉ có 23.509 người. Do đó, rất khó phát triển nguồn nhân lực đủ về số lượng cũng như đảm bảo về chất lượng cho du lịch ĐBSCL.
Tại hội thảo, các giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển nhân lực du lịch được nêu ra: phải có sự liên kết giữa các trường và các nhà sử dụng lao động, giữa ĐBSCL với TP HCM và các vùng du lịch khác; việc xây dựng chương trình, nội dung đào tạo vừa phải đảm bảo tiêu chuẩn chung vừa đáp ứng được đặc thù riêng của vùng và phù hợp với xu hướng phát triển của xã hội; đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất, điều kiện thực tập, công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng đào tạo của các trường phải đảm bảo chất lượng. Đối với doanh nghiệp sử dụng lao động, cần tạo môi trường làm việc tốt, thực hiện chế độ tiền lương đảm bảo đời sống của người lao động; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao tay nghề cho người lao động, phải có chi phí thường xuyên để đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao... Đối với nhà nước và cơ quan quản lý nhà nước về du lịch, cần ban hành cơ chế chính sách về đào tạo và sử dụng nhân lực du lịch; đánh giá và quản lý chất lượng nguồn nhân lực tại các cơ sở đào tạo; làm cầu nối để xây dựng các liên kết trong đào tạo nhân lực ở ĐBSCL, đầu tư xây dựng một số trường đại học, cao đẳng đào tạo chuyên ngành du lịch cho ĐBSCL...
Hôm nay (23-4-2013), các đại biểu khảo sát nguồn nhân lực du lịch tại các cơ sở du lịch ở An Giang.