Hội chợ Hội chợ IT&CMA tại Thái Lan ( INCENTIVE TRAVEL AND CONVENTIONS, MEETINGS ) diễn ra từ ngày 01 đến 03 tháng 10 năm 2013 tại Bangkok Convention Centre at CentralWorld, Bangkok, Thailand.Đây là hội chợ được tổ chức hàng năm bởi TTG Asia Media uy tín, thu hút sự quan tâm của nhiều doanh nghiệp du lịch trên thế giới. Đăng kí tham gia: www.vita.vn or www.vista.net.vn / Mọi thông tin các đơn vị có thể truy cập tại website: www.itcma.com