NGÀY 10.9

Hội thảo: Lịch sử trang phục Việt Nam qua “Ngàn Năm Áo Mũ”

Với sự tham gia của các nhà nghiên cứu: Trịnh Bách, Phạm Văn Ánh, tác giả Trần Quang Đức, và MC Nguyễn Hoàng Diệu Thủy
Thời gian: 18h00 tại Hội trường TT Văn Hóa Pháp - Espace , Tràng Tiền, Hà Nội